30. November: Deltar på Eiermøtet VK
 
01. Desember Møte Med Helse Finnmark (Kirkenes)
 
02. Desember: Møte i Samferdselsdepartementet ang E105 og infrastrukturtiltak i Sør-Varanger Kommune (Oslo)
 
03. Desember: Møte med Samisk foreldrenettverk i Sør-Varanger
 
04. Desember: Deltar på Formannskapets møte med Kirkenes næringshages styre
 
ANNEN POLITISK VIRKSOMHET
Varaordfører:
 
30. Desember: Deltar å Regionssenter Møte i Bodø