Mandag 06.12.

På kontoret.
Julelunsj med eldrerådet

Tirsdag 07.12. Møte i kommunestyret.
Onsdag 08.12. På reise.
Torsdag 09.12. Deltar på Russlandsdag i Stavanger.
Fredag 10.12. Deltar på Russlandsdag i Stavanger
Søndag 12.12. Varaordfører repr. Sør-Varanger kommune hos ordføreren i Pechenga.