Mandag 22.11 På kontoret
Tirsdag 23.11. Møte i kommunestyret
Onsdag 24.11. Deltar på fylkesmannens kontaktmøte, Alta
Torsdag 25.11. Deltar på fylkesmannens kontaktmøte, Alta
Fredag 26.11. Møte vedr. Kirkeneskonferansen