Mandag 01.11. Deltar under underskriving av grenseboeravtale med utenriksministrene Støre og Lavrov i Oslo.
Tirsdag 02.11. Deltar under underskriving av grenseboeravtale med utenriksministrene Støre og Lavrov i Oslo.
Onsdag 03.11. Møte i formannskapet.
Torsdag 04.11. På kontoret.
Fredag 05.11. Møte vedr. Kirkeneskonferansen.