Mandag 25.10 På kontoret. Møter med bedrifter
Tirsdag 26.10. På kontoret.
Onsdag 27.10. Ferie
Torsdag 28.10. Ferie
Fredag 29.10. Møte i representantskapet for ØFAS, Tana