Mandag 11.    Styreseminar Kirkenes Næringshage
Tirsdag 12.     Styreseminar Kirkenes Næringshage
                          Møte med LO
                          Møte med Samovarteateret og Finnmark fylkeskommune
Onsdag 13.     Møte i formannskapet
Torsdag 14.    Presentasjon av Sør-Varanger kommune for Forsvarets høgskole
Fredag 15.      På kontoret