Mandag 16. August: Interne Møter

Tirsdag 17. August: Møte i Oslo

Onsdag 18. August: På kontoret

Torsdag 19. August: Formannskapsmøte

Fredag 20. August: Deltar på orienteringsmøte om status i omsorgstjenesten