15. Desember: På Kontoret

16. Desember: Møte med Sydvaranger

17. Desember: Formannskapsmøte

18. Desember: På Kontoret

19. Desember: Næringshagens Julebordsseminar