8. Desember: Møte om Hurtigbåtrute (Vadsø)

9. Desember: På Kontoret

10. Desember: Kommunestyremøte

11. Desember: På Kontoret

12. Desember: Møte med styret i PiB