1. Desember: Styreseminar og styremøte i Barentsinstituttet

2. Desember: Styreseminar og styremøte i Barentsinstituttet

3. Desember: Formannskapsmøte

4. Desember: På Kontoret

5. Desember: Nærings- og samfunnsutviklingsforum.