23.November: Deltar på styremøte i BI (Tromsø)
 
24. November: Formannskapsmøte
 
25. November:  
  • Deltar på Fylkesmannens årlige kontaktkonferanse (Kirkenes) 
  • Deltar på Kirkenes sykehus 100 års jubileum 
 
26. November: Deltar på Fylkesmannens årlige kontaktkonferanse (Kirkenes)
 
27. November:  Møte i Øst-Finnmark regionråd (Vadsø)
 
ANNEN POLITISK VIRKSOMHET
Varaordfører:
 
23. November: Møte i Valgkomiteen