24. November: På Kontoret

25. November: Kommunestyremøte

26. November: Ferie

27. November: Ferie

28. November: Ferie

 

ANNEN POLITISK VIKRSOMHET

Varaordfører:

26. November: Fylkesmannens kontaktkonferanske (Kautokeino)

27. November: Fylkesmannens kontaktkonferanske (Kautokeino)