16. November: På Kontoret
 
17. November: På Kontoret
 
18. November: Kommunestyremøte
 
19. November:  Møte angående Slambanken(Oslo  
 
20. November: Møte Med Aker Solutions(Oslo)  
 
 ANNEN POLITISK VIRKSOMHET
 
Varaordfører
 
17. November: Evalueringsmøte ang TV-Aksjonen
 
19. November: Deltar på åpning av Nora-Senteret