17. November: Eierstrategimøte Varanger Kraft (Vadsø)

18. November: Møte med Miljøverndepartementet angående oljeomlastning (Oslo)

19. November: Formannskapet

20. November: På kontoret og interne møter

21. November: Trilateralt møte med Petchenga og Inari (Inari)

22. November: Trilateralt møte med Petchenga og Inari (Inari)

 

ANNEN POLITISK VIRKSOMHET

Varaordfører:

18. November: Generalforsamling i Grensekommunerådet