3. November: Regionstyremøte i Husbanken (Kirkenes)

4. November: Samferdselskonferanse (Vadsø)

5. November: Formannskapsmøte

6. November: Presentasjon av kommunens inernasjonale arbeid for Europesik Forum (Kirkenes)

7. November: På Kontoret

8. November: Start hovedmarkering 150-jubileum

 

ANNEN POLITISK VIRKSOMHET

Varaordfører:

6. November: Presentasjon av kommunens internasjonale arbeid for Europeisk Forum (Kirkenes)