27. Oktober: Møte i Øst-Finnmark Regionråd (Varangerbotn/Vadsø)

28. Oktober: Møte i Øst-Finnmark Regionråd (Varangerbotn/Vadsø)

 29. Oktober: Kommunestyremøte

30. Oktober: "Spør Linda" på Amfi-senteret

31. Oktober: Møte i Nikel

 

 ANNEN POLITISK VIRKSOMHET

Varaordføreren:

 29. Oktober: Kommunestyremøte

 31. Oktober: Møte i Eldrerådet.