19. Oktober: På Kontoret
 
20. Oktober: På Kontoret
 
21. Oktober: Deltar på Temadag: Byutvikling (Samfunnshuset)
 
22. Oktober: Deltar på Frigjøring Jubileumet i Nikel.
 
23. Oktober: Møte ang Barentshus
 
24. Oktober:  Vertsskap for Frigjørings Jubileumet i Kirkenes.