20. Oktober: Deltar på Kommunenes Sentralforbunds høstkonferanse (Tromsø)

21. Oktober: Deltar på Kommunenes Sentralforbunds høstkonferanse (Tromsø)

22. Oktober: Deltar på Frigjøringsmarkeringen (Nikel)

23. Oktober: Formannskapsmøte

24. Oktober: Deltar på Frigjøringsmarkeringen (Kirkenes)

 

ANNEN POLITISK VIRKSOMHET:

Varaordfører:

23. Oktober: Møte med styret i UVETT