13. Oktober: På kontoret

 14. Oktober: Rettsak - Skytterhusfjellet (Vadsø)

15. Oktober: Folkemøte i Neiden

16. Oktober:

- Møte med kollegiet i Pasvik Zapovednik

- Besøk av statssekretær justisdepartementet

17. Oktober: På Kontoret

18. Oktober:

- Representasjon - flyplassen

- Deltar på Tv-aksjonskonsert i Kirkenes kirke

19. Oktober: TV- Aksjonen 2008

 

ANNEN POLITISK VIRKSOMHET

Varaordfører:

 13. Oktober: Regionsenterprogram (Finnsnes)

14. Oktober: Regionsenterprogram (Finnsnes)

18. Oktober: Idrettsgallaen Hesseng

 

Andre Politikere:

18. Oktober: Internasjonalt bryterstevne