6. Oktober: Invitert til rådet for funksjonshemmede

7. Oktober: Deltar på styremøte I Øst-Finnmark regionråd

8. Oktober:

         - Møte med pensjonistene på Pensjonisten.

         - Formannskapet

9. Oktober: På kontoret

10. Oktober: Åpner verdensdagen for psykisk helse (Grenselandmuseet)