- Møte om NM-masters

- Deltar på næringshagens strategimøte


23. september: Deltar på næringshagens strategimøte


24. september: Innlegg på fylkeskulturkonferansen


25. september: På kontoret


26. september: Møte om trepartssamarbeid i arbeidslivet (i regi av NHO og LO)ANNEN POLITISK VIRKSOMHET:


Varaordfører - 23. september: Vertsskap for landbrukspolitisk avdeling