15. September:
   - Møte med utvalgsledere
   - Møte med stiftelsen boligbygg

16. September: På kontoret

17. September: Møte i Formannskapet

18. September: På hurtigrutemøte i Bodø.

19. September: Ekstraordinært kommunestyremøte

ANNEN POLITISK VIRKSOMHET:

Varaordfører:

15. September: Møte i grensevassdragskommisjonen(Sodankylæ)

16. September: Møte i grensevassdragskommisjonen(Sodankylæ)

17. September: Møte i grensevassdragskommisjonen(Sodankylæ)

18. September: Møte i grensevassdragskommisjonen(Sodankylæ)(Sodankylæ)