03. Mai: Deltar på ordførerkonferanse i Oslo

 04.Mai:

- Deltar på KS konferanse(Oslo)

- Deltar på juryarbeid for de to Grensestasjoner som skal bygges på grensa. (Oslo ) 

 05. Mai: Deltar på juryarbeid for flere nye Grensestasjoner (Oslo)

 06. Mai: Ekstra ordinært formannskaps møte og Kommunestyre

 07. Mai: På Kontoret

 08. Mai: Deltar på Markering av 65-års jubileet for frigjøringen(Russemonumentet)

 09. MaiDeltar i markeringen av 65 år jubileet for frigjøringen i Petchenga