26. og 27. April: Representerer Sør-Varanger i forbindelse med Russlands President Dmitry Medvedevs besøk til Norge.
- Gallamiddag på Slottet
- Næringsseminar
- Lunsj hos Regjeringen
 
28. April: Formannskapsmøte
 
29. April: Vertskap for utenriksministerens besøk i Kirkenes
 
30. April:
- Drøftinger med Arthur Buchard om kommunen skal delta i et mulig " Verdens høyeste trehus"
- Åpning av Samovarteaterets Barne -og ungdomsteaterfestival
 
 
 
ANNEN POLITISK VIRKSOMHET
Varaordfører:
 
26. April:
- Deltar på felles eiermøtet ØFAS/Varanger Kraft - sak: Fjernvarmeanlegg
- Deltar på møte om utredning av veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-området
 
27. April: Deltar på møte om utredning av veg-/infrastrukturløsninger i Kirkenes-området
 
29. April: Deltar på Representantmøte - Aurora Kino IKS (Tromsø)