De siste to ukene har jeg blant annet deltatt i møte i ungdomsrådet og i kontrollutvalget. I ungdomsrådet har nå alle skolene valgt sin nye representanter og de har konstiturert seg og valgt ny leder og nestleder.  Jeg har også tidligere deltatt på møte i ungdomsrådet, men det er første gang jeg har møtt i kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Det vil si at de utfører en meget viktig kontrollinstans på vegne av oss som fatter de politiske beslutningene.

Øfas AS avholdt sin generalforsamling i uke 44. Øfas eies av kommunene Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og den finske kommunen Utsjok. Øfas sitt formål er å håndtere lovpålagte renovasjonsoppgaver for eierkommunene.

Forrige uke hadde jeg besøk av Tacora sin representant Marie-Andrèe Morin som er vise president for prosjekter i selskapet. Tacora Resources Inc. ble i 2021 slått sammen med Sydvaranger. Tacora er et selskap med fokus på oppkjøp, utvikling og drift av jernmalmressurser. Ettersom koronapandemien fortsatt er gjeldende er dette Tacoras første besøk i Norge. Hun fortalte imidlertid at hun var veldig fornøyd med det hun hadde fått se i gruva og var optimistisk til at Tacoras styre vil vedta en finansiell beslutning i løpet av neste år.

I september orienterte Nordnorsk vitensenter om sin virksomhet. Nordnorsk vitensenter har tidligere tegnet en intensjonsavtale med Sør-Varanger utvikling og forrige uke underskrev jeg en intensjonsavtale med vitensenteret på vegne av Sør-Varanger kommune. Formålet med intensjonsavtalen er å jobbe frem et møtested der barn og unge kan utforske matematikk, naturvitenskap og teknologi gjennom egenaktivitet og i aktivt fellesskap med andre. Sør-Varanger kommune og kommunens næringsliv ønsker økt satsing på realfag, både i grunnskole og barnehage. Etableringen av Nordnorsk vitensenter i Kirkenes vil kunne bidra vesentlig til styrking av en slik satsing rettet mot barn og ungdom i hele Øst-Finnmark.

Forrige uke var jeg og hilste på kokk- og servitør elevene fra Alta, Hammerfest og Kirkenes vgs som konkurrerte om den beste gastronomiske smaksopplevelsen. Ungt entreprenørskap arrangerte Matuka på Kirkenes videregående skole som har som mål å styrke rekrutteringen til de aktuelle fagretningene og matbransjen generelt, samt å øke antall ungdomsbedrifter på skolene i Finnmark.

Forrige uke måtte Sør-Varanger kommune igjen sette kriseledelse, da vi fikk et utbrudd av korona på Bugøynes omsorgssenter. Dette viser at vi fortsatt må opprettholde gode smitteverntiltak som spriting og være hjemme hvis vi er syke.

Forrige uke avsluttet jeg med å møte i Rådet for grensekommuner i nord hvor jeg ble valgt til ordfører/leder. Her er kommuner fra Norge, Finland, Russland og Sverige med og formålet med rådet er  å utvikle og styrke økonomiske, kulturelle og humanitære forbindelser mellom grensekommunene, og i felleskap å utvikle økonomiske og sosiale infrastrukturer i grenseområdene. 

Og for dem som trenger tips til lesestoff har kommunedirektøren nylig lagt frem sitt forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022.

 

Ei fin uke ønskes alle!

 

Foto: Noen av de norske og finske deltagerne som deltok i generalforsamlingen i rådet for grensekommuner i nord. Foto tatt av Eila Rimpilainen