Ordføreren startet talen med å minne om at andre verdenskrig var en krig mot et totalitært regime, og at den ble kjempet mot løgner og propaganda som hevdet at noen mennesker var bedre enn andre på grunn av sin etnisitet og bakgrunn. Han trakk også paralleller til dagens krig i Europa, der han hevdet at Putins Russland er aggressoren og at krigen er basert på løgner og propaganda. Ordføreren understreket hvor viktig det er å forstå historien for å forhindre at den gjentar seg.

Videre delte ordføreren personlige historier om sine besteforeldre og deres erfaringer under andre verdenskrig. Han nevnte sin bestefar, en krigsseiler som overlevde senkingen av skipet sitt, og levde med psykiske arr resten av livet. Han trekker også frem sin svigermors onkel, en partisan som mistet livet under krigen. Disse historiene viser hvor sårbare og dyrebare menneskeliv kan være i krigssituasjoner.

Ordføreren la også stor vekt på å hedre den Røde Armes innsats for frigjøringen av Øst-Finnmark under andre verdenskrig. Han påpekte at sovjetiske soldater fra Ukraina, Russland og andre sovjetiske stater ofret sine liv for å sikre frihet for Sør-Varangers innbyggere. En krans ble lagt ned i deres minne som en symbolsk gest.

En avgjørende del av ordførerens tale var fokuset på krigsmødremonumentet. Han understreket at dette monumentet representerer byrden som bæres av mødre og barn under krig. Videre nevnte han også grusomhetene uskyldige sivile opplever under krig. Monumentet står som et symbol for ofrene som ble gitt under andre verdenskrig, og minner oss om at krigens konsekvenser alltid rammer sivile.

Ordføreren avsluttet talen med en klar oppfordring til å aldri glemme historien og å kontinuerlig kjempe for fred, frihet og demokrati. Han understreket betydningen av å lære av fortiden for å bygge en bedre fremtid.

Minnemarkeringen og ordførerens tale er en påminnelse om hvor viktig det er å ha historien i bakhodet, og jobbe mot en fredeligere verden. Talen ble holdt ved krigsmødremonumentet, et passende sted å hedre ofrene og minnes krigens grusomheter.

 

Les talen i sin helhet nedenfor:

"Andre verdenskrig var en krig mot et totalitært regime, en krig mot løgnene om at noen mennesker er bedre enn andre grunnet deres etnisitet og bakgrunn. En krig basert på løgner og propaganda.

Det er krig i Europa idag, og aggressoren er Putins Russland. Det er Putins regime som har ansvaret for en krig basert på løgner og propaganda. En krig hvor mødre og barn blir drept. Som under andre verdenskrig så lider det sivile samfunnet. I krig vil sivile liv alltid gå tapt. Barn, mødre, uskyldige mennesker som kun ønsker å leve sine liv i fred og frihet. Min beskjed til regimet rett over grensen er tydelig: Stopp krigen i Ukraina!

Min generasjon har hørt om ofrene som ble gitt gjennom våre besteforeldre. Min bestefar var krigsseiler, som ble senket, men som overlevde og levde med de psykiske arrene resten av livet. Onkelen til min svigermor var partisan, som ble drept under krigen. Bak motet til soldater er det et menneske, som oftes en ung mann eller kvinne, en gutt eller ei jente, som er villig til å gi sitt liv. Ungdom som burde levd et langt liv i fred og frihet.

Vi skal aldri glemme betydningen av den Røde Armes innsats for frigjøringen av Øst-Finnmark. Hvor sovjetiske soldater fra Ukraina, fra Russland og flere andre sovjetstater gav sitt liv for vår frihet. Vi har lagt ned en krans i deres minne.
Krigsmødremonumentet er et symbol på de som bærer byrden under krig. Et symbol på det offeret mødre og barn gav under andre verdenskrig. Et symbol på grusomhetene uskyldige sivile opplever i en krig. Under andre verdenskrig var det over 300 bombeangrep i denne kommunen. Man kan bare tenke seg det marerittet det må ha vært for barna. 

Vi skal aldri glemme historien, fordi da er sjansen for at historien gjentar seg større. Vi skal aldri glemme at i krig så vil mødre, barn og uskyldige mennesker alltid lide. 

Vi skal alltid kjempe for fred, frihet og demokrati. 

Tusen takk for oppmerksomheten"

 

Ordfører Sør-Varanger Kommune

Magnus Mæland