Skogbrannfare

Fare pågår: 12. juli 2023, kl.20:00
Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens:
Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd:
Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse:
Lokalt stor skog- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Andre tiltak:

DSB har besluttet å sette inn ekstraberedskap på helikopter.

Etter en totalvurdering er det besluttet å sette ekstra beredskap med 3 helikopter i vurderingsperioden da det er meldt skog- og gressbrannfare. 
1 Torp Vestfold 15.04. – 15.08. (Fast beredskap)
1 Alta Finnmark 11.07. – 13.07.  
1 Tana Finnmark 11.07. – 13.07.  
1 Narvik Nordland 11.07. – 13.07.  

Med lyngbrannen i Langøra friskt i minne oppfordrer kommuen befolkningen til å unngå bruk av ild ute i naturen!