Kommunestyret har vedtatt at Bøkfjordveien 3 , tidligere Trollebo barnehage skal brukes som midlertidig barnehagelokale.

Barnehagen blir en underavdeling av Prestøya barnehage.

Vi er nå i sluttfasen med renoveringsarbeidet. Oppstartsdato blir fastsatt innen 01.06.10.