Om pårørendeskolen

Hvorfor pårørendeskole

Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er meget omfattende og krevende, og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon, veiledning og ulike tiltak så tidlig som mulig, er derfor viktig, og dette kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene. Takket være pårørendes innsats og samarbeid med kommunale tjenester, klarer personer med demenssykdom å bo lengre hjemme.  

Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2025.  En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende.

Over flere samlinger får pårørende kunnskap om ulike temaer innenfor demens sykdommer. Vi vil vise filmer, og ha forelesninger. Nyttig informasjonsmateriell innenfor demenssykdom, vil også bli delt ut på kurset. Deltakere møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Familie og nære venner til personer med demens er velkommen til å delta. Her kan pårørende, etter forelesninger, dele erfaringer om de ønsker, og gi hverandre råd, med veiledning fra fagpersonell. Det er også mulighet for individuelle samtaler.

Erfaringer fra tidligere pårørendeskoler

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere på pårørendeskoler er gode. Evalueringen viste at de fleste skulle ønske de hadde fått denne kunnskapen og informasjonen på et tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet. Jo tidligere jo bedre. Dette blant annet for å kunne mestre sykdommen bedre, og vite hvilke tilbud som finnes.

Kurset er basert på 6 samlinger på ettermiddag/kveld, med ulike temaer. Man forplikter seg ikke til å følge alle temaer, og noen har heller ikke mulighet til det. Vi oppfordrer likevel til deltakelse, for her vil man bli kjent med andre i samme situasjon, få kunnskap, nyttig informasjon, og snakke med oss som arbeider innenfor feltet. – Pårørendeskolen vil starte opp i 14.september, og påmelding vil bli annonsert i avisa. Dersom det er vanskelig å forlate den som er syk hjemme, kan dere likevel ta kontakt med oss, og vi ordner med et tilbud mens kurset pågår. Vi håper pårørende og nære venner til personer med demens ser nytten av kurset og melder seg på- oppfordrer Lill-Marit Johansen, leder for Utsikten dagsenter og Hukommelsesteam i Sør-Varanger kommune.

Se hva pårørende sier om pårørendeskolen

Informasjonsside hos nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

last ned (3).png

Påmelding

Du kan melde deg på ved å sende mail eller ringe

Kursansvarlig Lill-Marit Johansen: lja@svk.no       

Mobil: 46474551

Kontor: 78972160