Sør-Varanger kommune er i oppstarten av et nytt dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom, og skal i tillegg være et avlastningstilbud for deres pårørende. Dagsenteret skal ligge i et nyoppusset kjellerlokale på Wesselborgen sykehjem.
 
Dagsenteret skal være et møtested for brukere med demenssykdom, samt inneholde aktivitetstilbud ut fra den enkeltes interesse. Der vi aktivt kan bruke erindring i vårt arbeid.  De andre aktivitetene kan være alt fra matlaging, håndarbeid, trim, dans og utflukter.
 
For å kunne gi det rette tilbudet til den enkelte, skal det være dager der vi tilrettelegger aktiviteter ut i fra alder, interesser og andre behov. Det skal være kontinuitet i oppfølging av den enkelte bruker, der hver enkelt har sin kontaktperson å forholde seg til. Vi ønsker et godt samarbeid med pårørende, der pårørende er velkommen til samtale når de måtte ønske.
 
Dagsenteret vil bestå av et sammensatt tverrfaglig miljø med både vernepleier/miljøterapeut, ergoterapeut, aktivitør og hjelpepleier. Og vil i første omgang kun tilby tjenester på dagtid. Dagsenteret vil kunne ta i mot sine første brukere tirsdag 6.november-07.
 
Søknad om dagsenter plass skal gjøres på samme måte som ved andre henvendelser, når det gjelder søknad om tjenester innenfor pleie og omsorg.
Søknad rettes til Omsorgstjenesten og skjema for dette finnes på SVKs nettsider, servicekontoret på rådhuset, eller direkte til dagsenteret.  
  
Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt direkte med dagsenteret på tlf. 78972176 eller 46474551 - Eller mail til Ledende Miljøterapeut Mona E. Olsen