Kommunestyret i Sør-Varanger vedtok 28.10.09 å opprette barnehageplasser i midlertidig barnehagelokale i Bøkfjordveien 3, tidligere Trollebo barnehage.

Vi kommer med mer  informasjon om oppstartsdato, opptak av barn m.m. så snart vi har endel praktiske detaljer på plass.