Streamingen kan dere følge her: 
https://www.facebook.com/sorvarangerkommune/ (Trenger ikke innlogging til facebook)

08.00 Flaggene heises

08.00: Kirkenes hornmusikk spiller på torget i Kirkenes

09.30: Kirkenes hornmusikk og Bjørnevatn trommekorps spiller v omsorgsboligene i Bjørnevatn

10.00: Pasvikdalen skole og ungdomskorps spiller på Mostadfeltet (10.00), Bureiseren (10.25) og Svanhovd (11.00)

11.00: Drive-in Gudstjeneste v Kirkenes Kirke v Einar Aksel Rånes (parkeringsplassen politistasjonen)

11.00: Kirkenes skolemusikkorps spiller v Wesselborgen

11.00: Kirkenes Hornmusikk og Bjørnevatn trommekorps spiller v TFF boligene på Hesseng (Hessengveien)

11.30: Kortesje Kirkenes MC-klubb og Kirkenes Amcarklubb kjører togruta Bjørnevatn-Sandnes Togrute: Bjørneparken (Start), Stull Hansensv, Grubev, Nybrottsv, Busv, Nybrottsv, Grubev, Håbeth Sundelinv, Langfjordv, Sikdalsv, Langfjordv.

11.30: Kirkenes hornmusikk og Bjørnevatn trommekorps spiller v Tangenlia Omsorgsenter

11.50: Kortesje Kirkenes MC-klubb og Kirkenes Amcarklubb kjører togruta på Hesseng:Tunnellv, Jernbanev, Hessengv, Tangenv og E6 mot Skytterhusfjellet.

12.00 : Kransenedleggelse v/minnestøtten i bibliotekparken v Garnisonssjef Jan Marius Nilsen. Arrangør:  Kirkenes Rotary Club. Kirkenes skolemusikkorps spiller -  streames

12.10: Kortesje Kirkenes MC-klubb og Kirkenes Amcarklubb kjører togruta Kirkenes: Skytterhusv, Monumentv, snur v Skytterhusfjellet barnehage, E6, Ellisif Wessels v, Fjellv, Kristian Nygårdsgt, Storgt, Pasvikv, Solheimsv, Kielland T gt, Storgt, Fearnleysgt, Kongensgt, Carl Lundsgt, Parkvn,Egebergsgt, Prestev, Sjøgt, Rich Withsgt, Haganesv, Arbeidergt, Prestøyv, Bøkfjordv, Strandv, Bjørkev, Prestøyv, Hans Wæggersv, Langørav, Soldatsvingen, Kirkegårdsv, Parkv, Fearnleysgt, Pasvikv, Kielland Tgt, Storgt, Wiullsgt - Torget

12.15: Kirkenes hornmusikk spiller v Prestøyhjemmet

12.15: Kirkenes skolemusikkorps og Bjørnevatn trommekorps spiller v Eldresentret

12.45Kirkenes skolemusikkorps, Kirkenes hornmusikk og Bjørnevatn trommekorps spiller på Torget  i Kirkenes.

Kortesjen ankommer

13.00: Torget i Kirkenes

Hele Norge synger «Ja vi elsker»

Blomsternedleggelse ved krigsmødremonumentet ved Sissel Sildnes –-  Streames

Tale ved Rødrusspresident Ulrik Nergaard  - Streames

Hovedtale ved  Espen Kvammen Rafaelsen – Streames

15.30: Kirkenes hornmusikk spiller v Bugøynes omsorgssenter

16.00: Kirkenes hornmusikk spiller v Lassigården, Bugøynes

18.00: 17. maistudio fra Sør-Varanger bibliotek med innslag fra feiringen i Sør-Varanger.

21.00: Flaggene fires

 

Merk: Vi ønsker at andre trafikanter(både bilister og fotgjengere) viser hensyn, stopper opp og lar kortesjen kjøre samlet.

 

På grunn av koronasituasjonen vil det ikke bli anledning for publikum å delta på seremoniene i bibliotekparken og på torget. Arrangementene der vil bli streamet og vist direkte på www.svk.no. Seinere på ettermiddagen vil det bli lokal 17. maisending fra biblioteket hvor man kan få med seg smakebiter fra feiringen i kommunen. Bli med på en digital feiring av nasjonaldagen. Send inn ditt bilde fra din 17. mai opplevelse og merk bildet #SVKsammen.

 

Følg 17. mai i Sør-Varanger på www.svk.no

 

17. mai komiteen i Sør-Varanger kommune v leder Lena Warelius