Hva skal innbyggere i Sør-Varanger gjøre når de finner døde fugler:

Få døde fugler på egen eiendom fjernes av en voksen person:

-Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Privatpersoner kan også levere på gjenvinningsstasjon i Kirkenes hele døgnet. Døde fugler må legges i godt lukket plastpose, gjerne kraftig søppelsekk, leveres i merket kontainer som står ut for Masternes (Prestøya industriområde, Tippveien 4)

 

Melding om døde fugler som trengs å fjernes:

Dette gjelder spesielt områder hvor det ferdes mye folk, tur/rekreasjonsområder, boligstrøk, parker, lekeplasser

-Servicekontoret (78977400) eller brannvakta (78971760)

 

 

Kontaktperson for media: Drude Bratlien, kommuneoverlege, 41293135

 

Informasjon om utbrudd av fugleinfluensa hos fugler i Norge:

Det er påvist fugleinfluensa på villfugl langs hele kysten av Finnmark.

Den siste tiden har det vært flere påvisninger av fugleinfluensa blant villfugl langs kysten av Norge. De siste ukene er det funnet hundrevis av døde måkefugler i Finnmark.  Fugler som ble prøvetatt fra kommunene Hammerfest, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø har fått påvist fugleinfluensa. Mattilsynet får fortsatt daglige meldinger om funn av døende og nylig døde villfugl.

 

Informasjon til hobbyfuglehold og veterinærer er gitt via lokalmedia

Mattilsynet avdeling Finnmark har bred pressedekning i lokale medier der vi informerer om smitteforebyggende tiltak og viktigheten av å registrere sine hobbyfuglehold. Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos tamme fugler, derfor oppfordres alle hobbyfugleholdere til å ha høyt fokus på smittevern.

 

Les mer på Mattilsynet : Informasjon om fugleinfluensa til deg som har fjørfe og andre fugler i fangenskap | Mattilsynet

 

Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus.

Smitte kan en sjelden gang likevel skje etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl.

Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav, men som et føre-var-prinsipp anbefaler FHI å ta noen forholdsregler:

  

Les mere på FHI, spesielt hvis du i ditt yrke kan komme i kontakt med døde fugler/dyr:  Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker - FHI

 

 

Har du vært i direkte kontakt med syk/død fugl må du være oppmerksom på følgende symptomer de neste 2 uker og kontakte lege om du blir syk:

Influensalignende-symptomer (feber, muskelsmerter, hodepine, sår hals) eller øyekatarr i løpet av to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Opplys da om at du har vært i kontakt med syk/død fugl.

 

 Gjeldende råd for å forebygge smitte:

  1. Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte. Hvis du likevel må fjerne døde fugler, les råd på Mattilsynets nettsider 
  2. Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  3. Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
  4. Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
  5. Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

 

Status i Sør-Varanger pr 21/7:

Det ble fredag 15/7 rapportert om funn av døde fugler i Grense Jakobselv. Personell fra kommunen rykket ut og ryddet området for om lag 20 døde fugler.

Det er rapportert om sporadisk funn av døde fugler i sentrumsnære områder, på offentlig vei og på privat grunn.

Foreløpig er tallene små, men kommunen har etablert beredskap for å fjerne større mengder døde fugler, hvis en slik situasjon skulle oppstå.

 

Informasjon til dyreeiere:

Kommuneoverlegen er i kontakt med Kirkenes Dyreklinikk som støtter Mattilsynets råd:

– I områder hvor det er mange fugler som dør av fugleinfluensa, bør man vurdere å holde katter innendørs og å lufte hunder i bånd, slik at de unngår kontakt med syke og døde fugler. Dette vil også beskytte mot smitte med andre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella. I tillegg bør syke fugler få være mest mulig i fred fra andre dyr.

 

Døde fugler: skal ikke bringes til veterinær (se info om destruksjon/levering av døde fugler på gjenvinningsstasjon)

Syke fugler: skal ikke bringes til veterinær (se info fra Mattilsynet om å la dem være)

Skadde fugler: eksempelvis påkjørsel, knekt vinge, kontakt veterinær for vurdering av avliving

Kjæledyr som har hatt kontakt med døde/syke fugler: ta kontakt med veterinær om kjæledyret utvikler sykdom innenfor de neste 2 uker. Det er ikke påvist smitte til hverken hund eller katt i Norge

 

Symptomer hos dyr man skal se etter (kilde Mattilsynet):

-Aktuelle symptomer på katt som er smittet av fugleinfluensa, inkluderer feber, sløvhet, øyekatarr, pustevansker, nevrologiske symptomer (kramper og liknende) 

 

 

 

Informasjon fra Mattilsynet:

 

Link til pressemeldingen fra Mattilsynet 19/7:

Utbrudd av fugleinfluensa i Finnmark | Mattilsynet

 

Svar til innbyggere om fugleinfluensa | Mattilsynet

 

Varsle Mattilsynet | Mattilsynet