dette er en test på en artikkel. Artikkelen er overhode ikke på langt nær ferdigskrevet. Men den vil komme til å bli meget bra når den er ferdig.

Søknadsfrist 1. mars 2004.  Barnehagereformen gjør at .....

Denne artikkelen skrives fyldigere senere.

Foreløpig er dette en test på skriving av artikler.