Kommunen har inngått såk. konsernavtale med prosjektplassen.no om bruk av deres tjenester for prosjekter der kommunen er prosjekteier.

Dette innbefatter at kommunens prosjekter har tilgang til å benytte felles prosjektstyringsverktøy som også kan nås av prosjektdeltakerere som ikke er direkte tilknyttet kommunens interne nett.

Basert på formelle prosjektplaner kan prosjektene benytte verktøyet til deling av dokumenter, tidsplanlegging av prosjekters aktiviteter og framdrift, felles prosjektkalender, oversikt over prosjektmedlemmer og deres adresseringsinformasjon o.a.

Prosjektplassen har også funksjoner for enkel stringrapportering fra prosjekter prosjekter og mellom prosjekters ansvarsroller.

Dersom du er invitert deltaker i slike prosjekter kan du ha behov for lenken til prosjektplassen.no

Verktøyet aktiveres for prosjekter som har slikt behov ved forespørsel.