grensesone handout

En norsk-russisk grensesone vil strekke seg 30 km fra grensen på begge sider, og et stykke lenger i noen områder på russisk side. Det innebærer at byene Kirkenes, Nikel og Zapoljarnyj vil ligge i sonen.  
 
I erklæringen fra presidenten Medvedjevs besøk i Norge i slutten av april 2010, heter det således at partene ”hilser velkommen den snarlige undertegningen av Avtale mellom den norske og russiske regjering om forenklet ordning for gjensidige reiser for grenseboere”.   
Sone-opplegget bygger på en bestemmelse i Schengen-regelverket. Den gir mulighet for etablering av en såkalt grenseboerbevisordning (”Local border traffic regime”). Ordningen tillater land ved Schengens yttergrenser å gjøre unntak fra generelle grensepasseringsregelverk for innbyggerne i grenseområdene, for å unngå hindringer for handel, sosial og kulturell utveksling og regional kontakt mellom naboer.  
En norsk-russisk grensesone vil strekke seg 30 km fra grensen på begge sider, og et stykke lenger i noen områder på russisk side. Det innebærer at byene Kirkenes, Nikel og Zapoljarnyj vil ligge i sonen.  
Det vil bli åpnet for at innbyggere som bor innenfor sonen kan få utstedt et grenseboerbevis som igjen innebærer at de vil kunne krysse grensen uten visum.  Borgere med grenseboerbevis kan oppholde seg inntil 15 dager hver gang i sonen på den andre siden av grensen uten visum.  Den samlede oppholdstiden er ikke begrenset.  Dermed åpnes det for dagpendling over den norsk-russiske grensen. 
Norske myndigheter vil bestemme hvem på russisk side som skal få utstedt grenseboerbevis, og russiske myndigheter vil bestemme tilsvarende for borgere bosatt i norsk del av grensesonen.