Sør-Varanger kommune søkte for en tid siden Statens forurensingstilsyn (SFT) om å få tillatelse til oljeomlasting i Bøkfjorden. I brev av 16. februar i år ba SFT bl.a. om å få opplyst hvilken operatør som skal stå for omlastingen og hvilke skip som skal benyttes. Det ble også gjort klart at det kreves en detaljert beredskapsplan.
I den forbindelse måtte Sør-Varanger havnestyre nylig ta stilling til hvilken operatør kommunen vil anbefale. Havnevesenet fattet slikt vedtak : "Administrasjonen gis fullmakt til å føre nødvendige forhandlinger med sikte på en avtale med Bergesen om utgiftsdeling av videre undersøkelser i den videre søknadsprosedyre.
Forslag til avtale legges frem for Havnestyret for godkjenning. Administrasjonen gis fullmakt til å fremforhandle avtaleforslag med Bergesen om avgiftsnivå m.m. knyttet til en endelig tillatelse til oljeomlasting fra SFT og Kystverket. Forslag til avtale legges frem for havnestyret/kommunestyret iht. kommunestyrevedtak datert 08.04.2003."

Det kan nevnes at Barents Observer nylig meldte at Rosneft har startet med å transportere olje med mindre tankbåter fra Arkhangelsk og Varandy terminale i Nenets til den 360.000 tonn store tankeren "Belokamenka". "Belokamenka" lå ca. ett døgn utenfor Kirkenes for kort tid siden. Båten er nå oppankret i Kola fjorden mellom Severomorsk og Murmansk og fungerer som terminal tanker. Derfra blir oljen skipet ut til havner i Europa. Rosneft regner med å starte utskiping av olje til US til sommeren.