- Dagsturhytta føyer seg inn i ei stadig lengre rekke av gode eksempler den siste tida på hva vi kan få til når ulike aktører samarbeider om gode tiltak, sier ordfører Lena Norum Bergeng. – Og igjen er det et bredt samarbeid som gir resultater som bidrar til både bolyst og folkehelse!  

Her var det Finnmark friluftsråd som tok initiativet og skaffet det meste av finansieringa og Tschudi Eiendom AS som bidro med gratis tomt, mens kommunen har stått for restfinansieringa og loset tiltaket gjennom søknadsjungelen.

Som mange sikkert har fått med seg, ble hytta reist allerede i begynnelsen av juni. Den er tilgjengelig både fra Kirkenes og Hesseng, og har med sin spektakulære utforming og flotte utsikt, allerede blitt et populært turmål. I sosiale medier florerer det med flotte bilder fra hytta, og spesielt utsikten gjennom det store panoramavinduet ser ut til å fart på avtrekkeren.

Finnmark Friluftsrådet har initiert hele 18 slike hytter rundt om i en rekke Finnmarkskommune, alle designet av Biotope AS og satt opp av Dividalsbygg AS. Hyttene er blitt veldig populære, og noen kommuner har allerede starta arbeidet med ei hytte nummer to.

- Vi er ikke fremmed for å prøve å få til flere hytter, og har allerede fått konkrete forslag på for eksempel ny hytte på Varden. Selve beslutningsprosessen for når og hvor og om, må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, men det er lov å komme med forlag, avslutter ordføreren og ønsker alle hjertelig velkommen til åpninga søndag.

Selve åpningsseremonien starter søndag 27. august 13:30 ved hytta. Turlagets arrangerer to fellesturer, en fra Kirkenes handelspark klokken 11:30 med Vidar Aker som veiviser og en fra Gåsungveien Barnehage på Hesseng klokken 12:00 med ordfører Lena Bergeng, Hugo Tingvoll fra Finnmark Friluftsråd og Kristin Agersen fra Sør-Varanger Turlag som veivisere.

For eventuelt ytterlige kommentarer, kontakt:
Ordfører Lena Bergum, Sør-Varanger kommune, 479 77 054
Hugo Tingvoll, daglig leder Finnmark friluftsråd, 975 20 450
Audun Celius, daglig leder Tschudi Eiendom AS, 952 77 290