Lerøy Aurora AS søker om ny lokalitet for akvakultur i flytende anlegg for laks, ørret og regnbueørret ved Kasterholmen i Bugøyfjord.

Søknaden legges ut til offentlig utlysning på Sør-Varanger kommunes hjemmesider, her og ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes fram til 07.11.16.

Merknader til søknaden sendes til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, innen den 07.11.16 og merkes med vår referanse: 16/2813

OFFENTLIG UTLYSNING OG KOMMUNAL BEHANDLING – KLARERING AV NY LOKALITET KASTERHOLMEN I SØR-VARANGER (L)(591248)_400x289.jpg