Charlotte er 39 år og utdannet siviløkonom.

Hun har tidligere jobbet som rådgiver ved økonomiavdelingen, som controller ved Finnmarkssykehuset, og er fast ansatt økonomirådgiver og avdelingsleder i helse, omsorg og velferd i Sør-Varanger kommune.

Stillingen som økonomisjef har det overordnede ansvaret for utarbeidelse av budsjett, budsjettoppfølging, årsberetning, rapportering, regnskap og lønn for Sør-Varanger kommune og kommunens tilknyttede selskaper.

Dette er en spennende jobb der man får samarbeide med alle enheter i kommunen, og man får et godt innblikk i tjenesteproduksjonen i kommunen. Det er helt avgjørende at man samarbeider godt i alle ledd i organisasjonen for å oppnå gode resultater med kommunens forutsetninger og økonomi.

Økonomistyring og kontroll er fokusområder i 2023, og sammen med ansatte og ledere skal vi få dette til!