Tømming av søppel etter at endel virksomheter hadde flyttet fra brannstasjonen og rydding i kjellerlokalene på Rådhuset ble utført i rekordfart av flinke elever fra Kirkenes videregående skole og Kirkenes skole. Elevene ryddet, bar datautstyr og hjalp også til i Rådhuskantina med matlaging i forbindelse med kommunestyremøtet.

Vi takker så mye for hjelpa!

Link til Operasjon Dagsverk

OD elever

 

 

 

 

 

 

 

Elever fra 9. klasse ved Kirkenes skole rydder i Rådhuskjelleren.