Vedkommende har tilknytning til de kommunale helsetjenestene på Amfi, men brukere av disse tjenestene trenger ikke være bekymret for smitte. Hvis man blir ansett som nærkontakt vil man bli kontaktet av kommunens smitteoppsporingsteam, man trenger ikke oppsøke helsetjenestene.

Legekontoret vil ha åpent som vanlig for innbyggere med timeavtale, men vi ber om at man forholder seg til adgangskontroll som ble innført mandag 28.09. Har du luftveissymptomer, ta kontakt på telefon, ikke møt opp.
 

  • Dette smittetilfellet ble avdekket gjennom smitteoppsporingsteamet og er en nærkontakt til et kjent tilfelle av smitte. Smitten vi har i Sør-Varanger kommune nå har kjent smittevei. Vi er i kontakt med nærkontaktene til dette tilfellet og driver smitteoppsporing etter vanlig prosedyre, sier smittevernlege Drude Bratlien.
     

Fungerende ordfører, Pål Gabrielsen, ber befolkningen være forsiktig fremover og sier at ytterligere smitte vil kunne føre til nye tiltak fra Sør-Varanger kommune.

  • I dette tilfellet kan vi si at kloke valg fra involverte nærkontakter har gjort at vi har unngått mer smitte. Vi har kontroll på denne situasjonen, men smitteoppsporing er krevende og viktig for å stoppe smittekjeden. Som innbygger kan du bidra ved å være bevisst på å overholde gode smittevernregler sier fungerende ordfører Pål Gabrielsen.

Har du generelle spørsmål om korona-viruset, se www.svk.no og www.fhi.no