Generalforsamlingen i Varanger Kraft ble nylig avviklet i Vadsø og det ble valgt nytt styre. Styret har slik sammensetning : leder May Griff Bye (Sør-Varanger kommune), nestleder Svein Tore Dørmænen (Vadsø kommune), Kjellaug Rasmussen (Båtsfjord kommune), Stian Lindgård (Nesseby kommune) og Ronny Østrem (Sør-Varanger kommune).
I tillegg ble det valgt to vararepresentanter : Per Olav Persen og Janet Amble.
Arbeidstakerne har dessuten to medlemmer i styret.