På møtet ble Magnus Mæland fra Høyre valgt som ordfører og Tore Fredrik Nilsen fra FRP ble valgt som varaordfører. Dette markerer en ny periode i kommunens historie og begge politikerne har uttrykt sin takknemlighet for tilliten de har fått.

I sin takketale sa den nyvalgte ordføreren, Magnus Mæland, følgende: "Tusen takk for tilliten. Først og fremst vil jeg takke deg, Lena. Du har vært ordfører og varaordfører gjennom utfordrende perioder, hvor du har stått støtt og vært en hel ved. Tusen takk for den innsatsen du har lagt ned i tjeneste for befolkningen og for vårt demokrati."

20231011_145139.jpg

Ordføreren understreket betydningen av demokratiet og viktigheten av å opprettholde tilliten til institusjoner og tradisjoner. Han nevnte også at utfordringer fortsatt står foran kommunen, og oppfordret til samarbeid og minnet om at politisk kultur blir skapt av politikere. 

"Verdiene jeg vil ha som ordfører er åpenhet, respekt og dialog. Og vi skal alltid være en kommune som er trygg for alle, uansett hvem du elsker eller hvor du er fra," la han til.

Vi vil takke tidligere ordfører Lena Bergeng for hennes innsats som ordfører og tidligere varaordfører Elin Mathisen for hennes innsats som varaordfører. Vi ønsker Magnus Mæland, Tore Fredrik Nilsen og det nye kommunestyret lykke til i deres nye posisjoner.