De nye terskelverdiene vil gjelde til januar 2006. Viser til http://odin.dep.no/nhd/norsk/p10002767/index-b-n-a.html og brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 27. februar 2004.