Har du vært utenlands og kommet tilbake til Norge?

Skal du til Finland i helga?

Husk at du må melde innreise til Norge når du kommer tilbake på entrynorway.no

Se unntak fra regelen her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#%C2%A74d

 

Det er krav om testing innen 24 timer etter innreise, og du kan teste deg på teststasjonen i Kaisvingen eller med hjemmetes.

Hjemmetester kan hentes på Servicekontoret eller i Kaisvingen. Hent gjerne tester før du reiser.

 

Hvis du er bosatt i Neiden kan du fra søndag 5.desember hente ut tester på Tollstasjonen. Kommunen har etablert et distribusjonspunkt for hjemmetester der i samarbeid med Tollvesenet.

Merk at dette gjelder fastboende i Neiden. Andre oppfordres til å hente tester i byen eller kjøpe selv på apotek.

 

Testing etter innreise er pålagt ved lov. Stikkprøver vil bli tatt i samarbeid med politiet.

 

Åpningstider Neiden Tollsted

Mandag-fredag 08:00-19:00

Lørdag 10:00-19:00

Søndag 12:00-20:00

 

Åpningstider Servicekontoret

Mandag-fredag 08:00 – 15:00