Sør-Varanger kommune har fått støtte fra Utenriksdepartementet til å arrangere Barentsdagene 2020. Deler av tilskuddet (kr 100 000,-) ønsker vi å bruke på nye aktiviteter i regi av lag og foreninger i Sør-Varanger for å rekruttere nye samarbeidspartnere til festivalen. Aktivitetene skal involvere norske og russiske deltakere og folk-til-folk perspektivet skal stå i fokus. Hovedinnholdet i aktiviteten skal gjenspeile prioriteringene til det norske formannskapet i Barentsrådet 2019 – 2021; fremme av helse, folk-til-folk kontakt og kunnskap, med et særskilt fokus på samarbeid blant barn og unge i regionen innen sport, kultur og utdanning.

 Er det noe for dere? Ta gjerne kontakt med koordinator av Barentsdagene Liza Stepanova på lst@svk.no og send ditt forslag innen 27.desember