Den nye, flotte barnehagen er under bygging, og det er i høst boret 7 energibrønner på mellom 250 og 300 meter for å hente ut jordvarme. Bygget vil bli svært godt isolert, og dette vil gi lite energiforbruk. Fundamenteringen er ferdig, og nå i november vil montering av veggelementer i betong til sokkeletasjen foregå. 

Hovedetasjen blir i tre, og her vil selve barnehagedriften finne sted. Bygget vil være lukket tidlig på nyåret.

Utomhusarbeidet med lekeareal og parkeringsplasser skal ferdigstilles sommeren 2023, og bygget er planlagt ferdig og overlevert fra entreprenør senhøsten 2023. Etter overleveringen skal møblering og innflytting finne sted - og så gleder vi oss til å ta imot barnehagebarn i nytt bygg på nyåret i 2024!