Folkevalgtopplæring arrangeres, som tidligere, etter at nytt kommunestyre er konstituert - mer om det konstiturenede kommunestyrmøtet
 
På seminaret er det tilsammen 35 deltakere, inkludert rådmann, kommunalsjefer og møtesekretariat.

Alle kommunestyregrupper/partier er representert.

Hovedtema for opplæringen er:
  • Hva skal vi styre og hvorfor.
    • Verdien av det lokale selvstyret (herunder roller og samspill politikk/administrasjon)
  • Hvordan – politisk styring.
    • Lokalt handlingsrom og verktøykasse for folkevalgte (herunder planlegging, budsjett, innbyggerdialog, etikk)
 
Prosessveileder fra KS er Arne Johansen, tidligere rådmann i Harstad kommune.

Folkevalgtopplæring på Svanhovd desember 2011