Kirkenes flyktning- og kompetansesenter har fått flere henvendelser om norsk fra arbeidsinnvandrere på ettermiddagstid og vil arrangere nybegynnerkurs i norsk for de med middels til rask progresjon.

Tidsrom: 13.10.20 – 15.12.20

Omfang: 30 t

Kursdag: tirsdager

 

Tidspkt: kl. 16.00 – kl. 18.30

Pris:             2.800,-

Materiell:   1.184,-

Lærer: Liza Stepanova

 

Dette er beregnet som trinn 1 og vi planlegger fortsettelse med oppstart i januar 2021.  For de som vil følge trinn 2 vil det ikke tilkomme materiell.

Vennligst gi beskjed ved påmelding om det er deltaker selv, eller bedrift som skal betale.

Bindende påmelding til:  komsen@svk.no innen 02.10.20

 

For ytterligere info kontakt 98 26 84 33